Om nEW MINDS

New Minds startades för att kunna erbjuda talangfulla ingenjörer en ny väg till sin nästa arbetsgivare. Genom att lära känna dina kompetenser, intresseområden och personliga egenskaper matchar vi dig mot något av de många spännande företagen som finns i vårt nätverk.

Vår ambition är att alla som möter oss på en intervju får ut något av den, oavsett utfall. Om inte ett jobb kanske nya idéer, tips för en intervju eller ökad kunskap om arbetsmarknaden och vilka karriärsmässiga vägar som faktiskt finns.

Vi får människor att växa i sina karriärer och
företag att växa med rätt människor.

För att nå sina yrkesmässiga drömmar är vår tes att man som jobbsökande måste konkretisera sina mål, drivkrafter och vad man verkligen värderar hos en arbetsgivare. I New Minds personliga rekryteringsprocess är vårt huvudmål att uppnå exakt detta. Allt för att du ska kunna ta det steg i karriären som passar dig allra bäst.

Trots att vi är ett ungt företag har vår vision redan visat sig vara en effektiv  grundpelare vid rekrytering inom IT och teknik . Sedan New Minds grundades har vi hjälpt mer än 300 ingenjörer från universitet över hela landet att hitta sina nästa utmaningar. Våra partnerföretag sträcker sig från små, nystartade företag till globala organisationer med tiotusentals anställda. Samtliga med den gemensamma nämnaren om ett behov av professionell hjälp för att hitta och rekrytera nya kompetenta anställda.

VÅR HISTORIA

Det var en gång...

…tre entreprenörer med en stark gemensam önskan om att göra skillnad. Fredrik, Nils och Fredrik startade New Minds med idén om ett nytt och annorlunda rekryteringsföretag där personliga egenskaper, intressen och företagskulturer skulle lyfta rekryteringsprocessen till en högre nivå. Med deras bakgrund inom såväl konsultbranschen som den akademiska världen växte snabbt ett stort nätverk av samarbetspartners fram. Nu behövdes det unga talanger för att rekrytera rätt person till rätt tjänst. 

 

VÅRA VÄRDERINGAR

VI ANDAS IT OCH TEKNIK...

… och med Chalmers tekniska inriktning som stomme i företagets ledning jobbar vi med vår passion. Våra tre grundare uppmärksammade tidigt ett behov av driven kompetens inom IT och teknik och har genom åren byggt upp ett brett nätverk av företag som delar denna passion. Vi tror att långsiktiga relationer skapar en förståelse för företagens utmaningar och möjligheter samt hur våra kandidaters kunskaper och intressen kan möta dessa.

 

Vårt syfte

DET PERSONLIGA REKRYTERINGSFÖReTAGET…

… växte fram och idag har New Minds fungerat som en brygga mellan utbildning och arbetsliv för hundratals unga ingenjörer. Vårt mål är att alla personer väljer att gå vi New Minds på lång sikt ska kunna utvecklas såväl som person som i sin yrkesroll. Vi intervjuar alltid våra kandidater under ett inledande möte innan vi går vidare och föreslår en viss tjänst hos ett visst företag. När vi jobbar för att matcha profilen mot intressanta företag i vårt nätverk utgår vi från både individuella preferenser, konkreta erfarenheter och unika talanger.

Vill du veta mer om dina
möjligheter via oss på New Minds?

Kontakta oss eller skicka in en spontanansökan så återkommer vi till dig så fort som möjligt. Vi ser fram emot att lära känna dig!

new minds karriär